Diagram sieci tramwajowych komunikacji KZK GOP

Kategoria
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
O projekcie

Projekt zakłada przedstawienie schematu trasy wszystkich linii tramwajowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ułatwiający orientację pomiędzy poszczególnymi miastami, wskazujący węzły przesiadkowe jak też linie nocne.