Publikacja projektu Mapa miejsc ciekawych

Kategoria
ILUSTRACJA, PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
O projekcie

Projekt graficzny publikacji wraz z cyklem ilustracji, plakat dla wydarzenia towarzyszącego – gry miejskiej Podszewka miasta.

Publikacja powstała we współpracy z niezależnym magazynem społeczno-kulturalnym
Reflektor – Rozświetlamy Kulturę.
Stanowi drukowany zbiór najciekawszych reportaży projektu internetowego
Mapa Miejsc Ciekawych http://www.mapamiejscciekawych.pl/, dotyczących Górnego Śląska i Zagłębia.