ilustrowane mapy Górnego Śląska

Kategoria
ILUSTRACJA
O projekcie

Ilustrowana mapa dla projektu http://www.mapamiejscciekawych.pl/

Projekt powstał we współpracy z niezależnym magazynem społeczno-kulturalnym Reflektor – Rozświetlamy Kulturę. Oznaczone na mapie miejsca odsyłają nas do reportaży opisujących ciekawe historie z naszego regionu.

Poszczególne mapy miast można oglądać jako spójną, jednolitą mapę Śląska i Zagłębia, zostały jednak narysowane w ten sposób, aby mapa każdego z miast mogła być również odrębną kompozycją. Miejsca przedstawione na mapach to zazwyczaj miejsca ważne dla istniejących tutaj reportaży, ale też istotne w moim odczuciu symbole miejskie.

Kontynuacją tego projektu jest wydany w późniejszym terminie zbiór najlepszych reportaży, odrębnie ilustrowany i złożony również przeze mnie.